PÅ GÅNG

Vi-skogssafari till Tanzania 

Se hela detaljplanen, länk

För mer info:

08-24 75 97

Luangwadalen 190425-2.jpg

Avbokningsregler för resan till Tanzania

Coronaepidemin fortsätter att påverka förutsättningarna för resande både i Europa och utanför kontinenten. Regeringen har i slutet av januari förlängt den generella avrådan för resor utanför EU till mitten av april.

Den positiva nyheten är att det nu finns flera vaccin tillgängliga som börjat distribueras även om vaccinationsprogrammet varit behäftat med leveransproblem. Ändå kan man skönja ett ljus i tunneln samtidigt som man inte kan blåsa faran över. Arbetet med att utveckla ett digitalt vaccinationscertifikat som skall kunna underlätta resandet mellan olika länder har påbörjats och kommer förhoppningsvis vara klart till sommaren. För tillfället har vi kommit överens med Vi-skogen att avvakta med nya datum för nästa Vi-skogssafari till dess situationen normaliserats, dvs vaccin finns tillgängligt för alla och frågan om det digitala vaccinationscertifikatet fått en lösning. Alla som har anmält sitt intresse för resan till Vi.skogen i Tanzania kommer att få information så snart möjligheterna för resande klarnat. Det planerade dag-för-dag programmet kommer att vara detsamma och finns tillgängligt på bifogad länk.