top of page

Med bakgrund inom vårdsektorn i Sverige arrangerar Voyage kurs- och kongressresor till stora vetenskapliga möten. Kongressresorna sker ofta till världskongresser eller internationella konferenser inom medicin, psykologi, odontologi eller vårdvetenskap.

   I samarbete med framstående kursgivare och forskare ordnar vi även kurser inom aktuella medicinska och odontologiska ämnen. Kontakter inom universitet och institutioner innebär att vi kan ordna relevanta studiebesök för att ta del i aktuella forskningsresultat. 

KURSRESOR FÖR VÅRDPERSONAL

bottom of page