top of page

En resa är inte bara en förflyttning genom det fysiska rummet utan lika mycket en resa genom ett mentalt landskap. Vår ambition är att folk skall vara aktiva, diskutera, måla och sjunga. När Ronny Ambjörnsson leder en filosofivandring håller han en föreläsning om ett idéhistoriskt tema. Föreläsningen blir utgångspunkt för ett samtal med anknytning till vår tid.

KUNSKAPSRESOR

bottom of page