top of page

17/10 – 28/10 2016

”Karl Marx samlande tänkande är bara som ett litet grand på Herren Buddhas fot” fastslog  landets starke man General U Ne Win när Myanmar eller Burma fortfarande var en militärdiktatur med marxistisk fraseologi. Uttalandet visar hur den buddhistiska kulturen alltid genomsyrat det burmesiska samhället oavsett styrelseformer. Försiktiga steg mot ett demokratiskt samhälle har tagits och förändringarnas centralgestalt är Aung San Suu Kyi som åter är med i det politiska spelet.

 

Vi reser till Myanmar hösten 2016 med Bertil Lintner som varit Svenska Dagbladets  utrikeskorre i Sydostasien under många år och kommit ut med flera böcker om burmesisk samtidshistoria. Han kan berätta både skrönor om landet och förmedla initierad samhällsanalys.

 

Vi får uppleva städer som Yangoon med sin guldtyngda Schwedagonpagod, Mandalay med de buddistiska urkunderna inristade på 800 vita marmorplattor och Bagan där religiös besatthet fick kungarna att bygga tiotusen pagoder och stupor.   

 

Båttur på Irrawaddyfloden för oss genom den sydostasiatiska landsbygden med risodlande byar och slumrande tempelruiner. Gammalt och nytt. En resa i tiden.

BURMA - BUDDISTISK KULTUR OCH NUTIDSHISTORIA

bottom of page